wfis
uni lodz
Uniwersytet Łódzki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Astrofizyki Wysokich Energii
90-236 Łódź, Pomorska 149, Polska
uni lodz

Zaloguj

Zarejestruj

Instrukcja postępowania w razie porażenia prądem elektrycznym

Wypadki porażenia prądem elektrycznym wymagają natychmiastowego działania od osób mogących udzielić pomocy. Szanse uratowania osoby porażonej spadają w miarę upływu czasu. W pierwszej minucie po porażeniu istnieje 98% szans na uratowanie życia. Po trzech minutach 72%, po pięciu minutach - 26 %, po ośmiu minutach już tylko 5%.

W czasie ratowania należy działać szybko - bez straty czasu na poszukiwanie osób mogących udzielić pomocy i przyglądanie się porażonemu, sprawnie wykonywać czynności zamierzone i celowe, spokojnie - bez wpadania w panikę.

Oto jak należy postępować w przypadku porażenia prądem elektrycznym.

1.
porażonego trzeba natychmiast uwolnić spod działania prądu elektrycznego.

2.
zachowując środki ostrożności dla własnego bezpieczeństwa:
a) wyłączyć wyłącznikiem na stanowisku napięcie dla właściwego obwodu elektrycznego
b) odłączyć przewody zasilające od zacisków tablicy stanowiskowej i jednocześnie
c) krzyknąć, aby osoba znajdująca się najbliżej głównej tablicy zasilającej wyłączyła napięcie zasilające dla wszystkich stanowisk.

3.
jeśli wyłączenie napięcia podanymi sposobami trwałoby zbyt długo względnie byłoby trudniejsze i niebezpieczniejsze, wówczas zachowując środki ostrożności dla własnego bezpieczeństwa trzeba izolować porażonego spod działania prądu elektrycznego przez:
a) podsunięcie pod nogi porażonego materiału izolacyjnego w przypadku przepływu prądu przez ciało porażonego od ręki do nóg z jednoczesnym zaciśnięciem dłoni na urządzeniu będącym pod napięciem lub
b) podkładanie materiału izolacyjnego pod kolejno odginane palce jednej dłoni w przypadku przepływu prądu od jednej ręki do drugiej (podłoże izolowane).

4.
przy uwalnianiu osób porażonych spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV trzeba stosować dla własnej ochrony podstawowe materiały izolacyjne, którymi są: rękawice gumowe, buty, drążki, dywanik, itp. Można również stosować materiały izolacyjne zastępcze, jak: drewno, tworzywa, suche materiały tekstylne.

5.
bezpośrednio po uwolnieniu porażonego spod napięcia sprawdzić, czy u porażonego występuje krwawienie (jeśli tak, to wykonać czynności dla jego zatrzymania) oraz czy nie ma w jamie ustnej obcych ciał (jeśli są, usunąć je za pomocą chustki).

6.
porażony powinien otrzymać pomoc przedlekarską. Jeśli:

porażony jest przytomny - rozluźnić ubranie w okolicy szyi, klatki piersiowej i brzucha oraz ułożyć wygodnie porażonego. Zaleca się odniesienie porażonego do lekarza lub wezwanie lekarza na miejsce wypadku. Do chwili zbadania przez lekarza porażony powinien leżeć.
porażony jest nieprzytomny, ale oddycha - nie wolno nieprzytomnego zostawić ani na chwilę w pozycji "na wznak". Należy ułożyć go na boku i rozluźnić ubranie. Nie wolno odstępować porażonego, albowiem może nastąpić zatrzymanie oddechu. Natychmiast wezwać lekarza.
porażony jest nieprzytomny i nie oddycha - przystąpić natychmiast do stosowania sztucznego oddychania. W przypadku zatrzymania krążenia stosować masaż serca. Natychmiast wezwać lekarza.