wfis
uni lodz
Uniwersytet Łódzki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Astrofizyki Wysokich Energii
90-236 Łódź, Pomorska 149, Polska
uni lodz

Zaloguj

Zarejestruj

Zestaw ćwiczeń - Termodynamika

C-2.
  Badanie funkcji wykładniczej. Pomiar współczynnika lepkości wody.
C-2A.
Rozładowanie kondensatora - wariant uzupełniający ćwiczenie C-2.
C-2B.
  Pomiar wspołczynnika lepkości wody i wyznaczenie krytycznej liczby Reynoldsa metodą badania szybkości przepływu wody rurką kapilarną.
C-3.
  Pomiar napięcia powierzchniowego.
C-5.
  Pomiar ciepła właściwego powietrza metodą rozładowania kondensatora.
C-5A.
  Pomiar ciepła właściwego powietrza metodą rozładowania kondensatora (z pomiarem energii).
C-7.
  Wyznaczanie ciepła parowania wody przy użyciu wagi.
C-8.
  Zależność ciśnienia pary nasyconej wody od temperatury. Wyznaczanie wartości molowego ciepła parowania.
C-9.
  Pomiar współczynnika przewodności cieplnej aluminium.
C-11.
  Wyznaczanie współczynnika lepkosci cieczy z prawa Stokesa.
C-12.
  Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej ciał stałych.
C-13.
Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych. Wyznaczanie ciepła właściwego cieczy.
C-14.
  Wyznaczanie ciepła topnienia lodu. Wyznaczanie ciepła parowania wody w temperaturze wrzenia.
C-15.
  Wyznaczanie stosunku ciepła właściwego.