wfis
uni lodz
Uniwersytet Łódzki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Astrofizyki Wysokich Energii
90-236 Łódź, Pomorska 149, Polska
uni lodz

Zaloguj

Zarejestruj

Zestaw ćwiczeń - Optyka

O-2.
  Pomiar współczynnika załamania roztworów. Sprawdzanie związku Lorentza-Lorenza.
O-3.
  Fotokomórka. Charakterystyki statyczne fotokomórki próżniowej.
O-5.
Wyznaczanie wartości stałych Verdeta wody i benzenu. Oszacowanie stosunku e/m.
O-6.
  Pomiar wartości stałej Stefana-Boltzmana.
O-7.
  Wyznaczanie współczynnika załamania światła metodą pomiaru pozornej grubości płytki za pomocą mikroskopu oraz za pomocą refraktometru Abbego.
O-8.
Wyznaczanie współczynnika załamania światła metodą najmniejszego odchylenia przy użyciu spektrometru.
O-9.
  Wyznaczanie ogniskowej soczewki cienkiej metodami graficznymi.
O-11.
Wyznaczanie powiększenia mikroskopu. Cechowanie skali mikrometru okularowego i pomiar małych odległości.
O-12.
  Badanie właściwości fotoogniwa selenowego i fotoopornika.
O-13.
  Wyznaczanie stężenia roztworów barwnych przy pomocy kolorymetru fotoelektrycznego.
O-15.
  Wyznaczanie długości fali światła przy użyciu siatki dyfrakcyjnej.
O-16.
  Krążki Newtona.
O-17.
  Wyznaczanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji wywołanego przez roztwór sacharozy.
O-18.
  Wady soczewek.
O-19.
  Dyfrakcja światła na pojedynczej i podwójnej szczelinie.
O-20.
  Sprawdzanie prawa Malusa.
O-21.
  Rozpraszanie światła w cieczach.
O-23.
  Badanie fotopowielacza.