wfis
uni lodz
Uniwersytet Łódzki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Astrofizyki Wysokich Energii
90-236 Łódź, Pomorska 149, Polska
uni lodz

Zaloguj

Zarejestruj

Zestaw ćwiczeń - Mechanika

M-0.
  Wyznaczanie gęstości ciała stałego.
M-1.
  Deska Galtona. Mechaniczny model rozkładu normalnego.
M-2.
  Pomiar przyspieszenia ziemskiego przy użyciu wahadła rewersyjnego.
M-3.
  Pomiar modułu sprężystości stali przez pomiar wydłużenia drutu.
M-4.
  Wyznaczanie momentu bezwładności bryły metodą drgań skrętnych.
M-5.
Rozkład mas monet.
M-5A.
  Rozkład oporności opornikow.
M-6.
  Pomiar modułu spręśystosci metodą ugięcia pręta.
M-8.
  Wyznaczanie gęstości cieczy gęstszych i rzadszych od wody za pomocą wagi Westphala. Wyznaczanie gęstości ciał stałych (prawo Archimedesa).
M-10.
Wyznaczanie gęstości cieczy przy użyciu piknometru.
M-11.
  Drgania harmoniczne.
M-11A.
  Drgania swobodne i drgania wymuszone.
M-12.
  Wyznaczanie współczynnika sztywności drutu metodą dynamiczną.
M-13.
  Wyznaczanie prędkości dżwięku w powietrzu za pomocą rury Quinck'ego.
M-14.
  Badanie fal stojących.
M-15.
  Ultradźwięki.
M-17.
  Wyznaczanie momentu bezwładności krążka.
M-18.
  Ćwiczenie statystyczne.
M-19.
  Wahadło fizyczne ze zmienną osią zawieszenia.