wfis
uni lodz
Uniwersytet Łódzki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Astrofizyki Wysokich Energii
90-236 Łódź, Pomorska 149, Polska
uni lodz

Zaloguj

Zarejestruj

Zestaw ćwiczeń - Elektryczność i magnetyzm

E-1.
  Modelowanie pól elektrycznych przy użyciu wanny elektrolitycznej.
E-3.
  Charakterystyki statyczne diody półprzewodnikowej i tranzystora.
E-3A.
  Badanie charakterystyk diody półprzewodnikowej i tranzystora metodą oscyloskopową.
E-4.
  Charakterystyka licznika Geigera-Müllera. Rozkład Poissona.
E-5.
  Badanie układów prostujących prąd przemienny.
E-5A.
  Badanie układów prostujących prąd przemienny (pomiary tylko oscyloskopem).
E-6.
  Zależność oporności przewodników metalicznych i termistora od temperatury. Wyznaczanie szerokości przerwy energetycznej.
E-7.
  Badanie zależności oporności elektrolitu od temperatury. Oszacowanie średniego promienia jonow.
E-8.
  Pomiar składowej poziomej magnetycznego pola ziemskiego metodś oscylacji igły magnetycznej.
E-12.
  Badanie układów RL i RC.
E-14.
  Pomiar różnic potencjałów metodą kompensacji (pomiar SEM i oporu wewnętrznego ogniwa;potencjometr)
E-15.
  Wyznaczanie elektrochemicznego równoważnika miedzi i stałej Faradaya.
E-18.
Wyznaczanie natężenia pola magnetycznego wewnątrz uzwojenia kołowego.
E-19.
  Drgania relaksacyjne (pomiar pojemności kondensatora metodą błysków lampki neonowej).
E-19A.
  Badanie wyładowania jarzeniowego metodą drgań relaksacyjnych.
E-20.
  Pomiar pojemności i indukcyjności za pomocą amperomierza i woltomierza.
E-20A.
  Pomiar mocy prądu zmiennego.
E-21.
  Badanie zależności oporu indukcyjnego i pojemnościowego od częstości.
E-21A.
  Rezonans napięciowy.
E-22.
  Rezonans prądowy.
E-23.
  Histereza magnetyczna.
E-25.
  Rozładowanie kondensatora.
E-26.
  Wyznaczanie stosunku e/k.
E-30.
  Badanie transformatora.
E-31.
  Pomiar indukcyjności i oporności metodą mostkową.
E-32.
  Analiza harmoniczna.
E-34.
  Badanie linii przesyłowej.
E-35.
  Metody pomiaru częstości.
E-36.
  Wyznaczanie SEM metodą kompensacyjną.
E-36A.
  Wyznaczanie SEM, Rwew ogniw elektrochemicznych.
E-37.
  Drgania tłumione.