wfis
uni lodz
Uniwersytet Łódzki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Astrofizyki Wysokich Energii
90-236 Łódź, Pomorska 149, Polska
uni lodz

Zaloguj

Zarejestruj

Wkład UŁ w badania teoretyczne Obserwatorium Pierre AugerOpracowanie filtra redukującego zakłócenia interferencyjne w detektorze promieniowania geo-synchrotronowego eksperymentu AERA. Filtr oparty jest o wycinaniu pików interferencyjnych z widma Fourierowskiego filtrem medianowym
A.Schmidt , H.Gemmeke , A.Haungs , K.H.Kampert , Ch.Ruhle , Z.Szadkowski , FPGA -Based Signal -Processing for Radio Detection of Cosmic Rays IEEE Transactions on Nuclear Science , (2011 ) 58 , No. 4 16210

Optymalizacja algorytmu Dyskretnej Transformaty Cosinusowej Arai-Agui-Nakajimy dla implementacji w układy FPGA, zastosowanie do detekcji pęków horyzontalnych
Z.Szadkowski , An Optimization of 16 -Point Discrete Cosine Imlemented Transform into a FPGA as a Design for the First Level Surface the Spectra Detector Trigger In Extensive Air Shower Experiments , Applications of DIGITAL SIGNAL PROCESSING ( 2011) ( Edited by Christian Cuadrado - Laborde ) ISBN 978-953-307-406-1

Zastosowanie szybkiej transformaty Fouriera w detekcji promieniowania kosmicznego
Z.Szadkowski , 16 -point discrete Fourier transform based on the Radix -2 FFT algorithm into the Cyclone FPGA Implemented The ace of the UHECR trigger for horizontal air showers in the Pierre Auger Observatory Nucl.Instrum.Meth . A, (2006 ) A 560 (2) 309-316
Z.Szadkowski , based FPGA series and each- clock cycle pipelined Fast Fourier Transforms in a radio detection of cosmic rays , Design and Architectures for Digital Signal Processing, (2012 ) ( Edited by Gustavo Ruiz ) ISBN 980-953-307-610 - 7