wfis
uni lodz
Uniwersytet Łódzki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Astrofizyki Wysokich Energii
90-236 Łódź, Pomorska 149, Polska
uni lodz

Zaloguj

Zarejestruj

Wkład UŁ w infrastrukturę doświadczalną Obserwatorium Pierre AugerOpracowanie triggera 2-go poziomu dla detektora fluorescencyjnego. Trigger ten pracuje we wszystkich 24 teleskopach fluorescencyjnych (w których zainstalowanych jest łącznie ponad 10 tys. fotopowielaczy)
Z.Szadkowski , Second -level trigger in the Pierre Auger Fluorescence Detector , Nucl.Instrum.Meth . A, (2001 ) A465 540 - 549m

Opracowanie 1-szej generacji triggera 1-go poziomu dla detektora powierzchniowego. Trigger ten był implementowany w układach FPGA serii APEX i pracował na poligonie doświadczalnym (Engineering Array) w latach 2000-2003
Z.Szadkowski , D.Nitz , Implementation of the first level surface detector trigger for the Pierre Auger Observatory Engineering Array Nucl.Instrum.Meth . A, (2005) 624-631 A545

Opracowanie 2-ej generacji triggera 1-go poziomu dla detektora powierzchniowego. Trigger ten jest implementowany w układy FPGA serii ACEX i pracuje obecnie w ok. 800 detektorach powierzchniowych
Z.Szadkowski , The concept of an ACEX cost-effective first level surface detector trigger in the Pierre Auger Observatory Nucl.Instrum.Meth . A, (2005) 477-486 A551

Opracowanie 3-ej generacji triggera 1-go poziomu dla detektora powierzchniowego. Trigger ten jest implementowany w układy FPGA serii Cyclone i pracuje obecnie w ok. 800 detektorach powierzchniowych
Z.Szadkowski , K-H.Becker , K-H.Kampert , Development of a new first level trigger for the surface array in the Pierre Auger Observatory based on the Altera Cyclone FPGA, Nucl.Instrum.Meth . A, (2005) 793-802 A545

Opracowanie 4-ej generacji triggera 1-go poziomu dla detektora powierzchniowego. Trigger spektralny bazujący na Dyskretnej Transformacie Cosinusowej został zaimplementowany w układy FPGA serii CycloneIII i był testowany w detektorze testowym w Malargue (Argentyna)
Z.Szadkowski , Trigger Board for the Auger Surface Detector With 100 MHz Sampling and Discrete Cosine Transform IEEE Transactions on Nuclear Science , (2011 ) 58 , No. 4 1692

Opracowanie prototypu cyfrowej części podziemnego segmentu detektora AMIGA, wraz z układem komunikacji ze standardowym detektorem powierzchniowym. Segment naziemny oparty jest o wirtualny procesor NIOS
Z.Szadkowski , Triggers , Data Flow and the Synchronization Between the Auger Surface Detector and the AMIGA Underground Muon Counters IEEE Transactions on Nuclear Science , (2011 ) 58 , no 4 1771