wfis
uni lodz
Uniwersytet Łódzki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Astrofizyki Wysokich Energii
90-236 Łódź, Pomorska 149, Polska
uni lodz

Zaloguj

Zarejestruj

dr Jan Malinowski


Dyżur: wtorek 10.00 - 11.00, środa 11.00 - 12.00
Pok: 404 B

Tel: (42)635-56-51
E-mail: jmalinowski@uni.lodz.pl
WWW: http://kfd2.phys.uni.lodz.pl/~malinow/
Publikacje

J.Malinowski
Analysis of the mass composition of high-energy cosmic ray
J. Phys.: Conf. Ser. 409 012099 (2013) (doi:10.1088/1742-6596/409/1/012099)
J.Malinowski, A.Śmiałkowska
Visualization of the extensive air shower and estimation of its parameters
Annales UMCS Informatica AI X (2010), 1, 87-92 (ISSN 1732-1360)
J.Malinowski, G.Gustek
The Possibility of Using Artificial Neural Networks for the Estimation of Mass Composition of High-Energy Primary Cosmic Ray
Annales UMCS Informatica AI X (2010), 2, 123-131 (ISSN 1732-1360)
M.Giller, A.Kacperczyk, J.Malinowski, W.Tkaczyk, G.Wieczorek
Similarity of extensive air showers with respect to the shower age
J.Phys.G (2005), 31, 947-958